II Niedziela Wielkiego Postu – Rok C – 20.03.2022

II Niedziela Wielkiego Postu – Rok C – 20.03.2022

YouTube video

 

W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.

Łk 13,1-9

Jak nie zginąć, ale osiągnąć życie?

Kluczowe słowa wypowiedziane przez Jezusa wprost i powtórzone kilka razy przekazują ważną i bardzo trudną do przyjęcia wiadomość: Jeśli się nie nawrócicie… zginiecie. Jednak nie zapowiedź kary jest tu najważniejsza, lecz przesłanie miłosierdzia – podkreśla w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 20 marca ks. Krzysztof Wons SDS.

1. Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni?

W czasach Jezusa, podobnie jak dziś, ludzie nie mieli ochoty zastanawiać się nad swoimi grzechami i aby o nich nie myśleć, skupiali uwagę na bieżących wydarzeniach. Przyszli do Jezusa z najnowszymi sensacjami o mężczyznach, których Piłat kazał zgładzić, o zawaleniu się wieży w pobliżu sadzawki Siloe w Jerozolimie… Jezus kieruje ich myśli z sensacji na Słowo Boże: Ono zawsze jest ratunkiem od prawdziwej tragedii i od zguby wiecznej.
Czy ufam, że Bóg ma moc przeprowadzić nas przez każdą „ciemną dolinę?”, a Jego słowo daje życie wieczne, nawet, gdy tracimy życie doczesne?

2. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo!

Chrystus zapewnia o przyjściu swego Królestwa, znowu uwagę uczniów kieruje na to właśnie drzewo figowe. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.
Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
Drzewo figowe odrodzi się, nie umrze na wieki. Taka jest moc Bożego Miłosierdzia!
Życie bez nawrócenia jest tylko pozorne – jak drzewo zasadzone w winnicy, które nie owocuje. Ufność w Boże Miłosierdzie to nie tylko ratunek dla świata, jak czasem górnolotnie powtarzamy. To ratunek dla mnie na każdy zwyczajny, szary dzień mojego życia.
My na podobieństwo figowego drzewa możemy odrodzić się, wypuścić nowe liście, pąki, kwiaty i wydać owoce – słodkie, sycące.

To wszystko może sprawić nasza ufność w Boże Miłosierdzie!

 

Plik MP3 do odsłuchania tej medytacji dostępny do pobrania: TUTAJ