Spis rok A

Okres liturgiczny Perykopa Tytuł
I Niedziela Adwentu Mt 24, 37-44 Przyjście Syna Człowieczego
II Niedziela Adwentu Mt 3, 1-12 Wystąpił Jan Chrzciciel
III Niedziela Adwentu Mt 11, 2-11 Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść?
IV Niedziela Adwentu Mt 1, 18-24 Z narodzeniem Jezusa było tak
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Msza w nocy

Łk 2, 1-14 Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta
Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego – Święto Świętej Rodziny Mt 2,13-15. 19-23 Weź Dziecię i Jego Matkę
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Łk 2, 16-21 Znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim J 1, 1-18 Na początku było Słowo
Uroczystość Objawienia Pańskiego

Trzech Króli

Mt 2, 1-12 Mędrcy ze Wschodu
Święto Chrztu Pańskiego Mt 3, 13-17 Jezus przyszedł nad Jordan do Jana
II Niedziela Zwykła J 1, 29-34 Oto Baranek Boży
III Niedziela Zwykła Mt 4, 12-23 Pójdźcie za Mną
IV Niedziela Zwykła Mt 5, 1-12a Błogosławieni jesteście
V Niedziela Zwykła Mt 5, 13-16 Wy jesteście światłem świata
VI Niedziela Zwykła Mt 5, 17-37 Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa
VII Niedziela zwykła Mt 5, 38-48 Miłujcie nieprzyjaciół
VIII Niedziela Zwykła Mt 6, 24-34 Nie troszczcie się zbytnio
IX Niedziela Zwykła Mt 7, 21-27 Dom na skale
Środa Popielcowa Mt 6, 1-6.16-18 Módl się do Ojca twego
I Niedziela Wielkiego Postu Mt 4, 1-11 Duch wyprowadził Jezusa na pustynię
II Niedziela Wielkiego Postu Mt 17, 1-9 Przemienił się wobec nich
III Niedziela Wielkiego Postu J 4, 5-42 Nadeszła tam kobieta z Samarii
IV Niedziela Wielkiego Postu J 9, 1-41 Otworzył oczy niewidomemu od urodzenia
V Niedziela Wielkiego Postu J 11, 1-45 Łazarzu wyjdź na zewnątrz
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej Mt 26, 14 – 27, 66 Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego J 20, 1-9 Ujrzał i uwierzył
II Niedziela Wielkanocna

Niedziela Miłosierdzia

J 20, 19-31 Nie widzieli, a uwierzyli
III Niedziela Wielkanocna Łk 24, 13-35 Zostań z nami
IV Niedziela Wielkanocna J 10, 1-10 Głos jego znają
V Niedziela Wielkanocna J 14, 1-12 Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca
VI Niedziela Wielkanocna J 14, 15-21 Kto Mnie miłuje
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Mt 28, 16-20 Jestem z wami
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego J 20, 19-23 Weźmijcie Ducha Świętego
Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Najświętszej Trójcy J 3, 16-18 Bóg umiłował świat
X Niedziela Zwykła Mt 9, 9-13 Chcę miłosierdzia
XI Niedziela Zwykła Mt 9, 36 – 10, 8 Żniwo wielkie, ale robotników mało
XII Niedziela Zwykła Mt 10, 26-33 Nie bójcie się ludzi
XIII Niedziela Zwykła Mt 10, 37-42 Znaleźć swe życie
XIV Niedziela Zwykła Mt 11, 25-30 Przyjdźcie do Mnie wszyscy
XV Niedziela Zwykła Mt 13, 1-23 Oto siewca wyszedł siać
XVI Niedziela Zwykła Mt 13, 24-43 Skąd wziął się chwast?
XVII Niedziela Zwykła Mt 13, 44-52 Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu
XVIII Niedziela Zwykła Mt 14, 13-21 Wy dajcie im jeść
XIX Niedziela Zwykła Mt 14, 22-33 Krocząc po wodzie Jezus podszedł do Jezusa
XX  Niedziela Zwykła Mt 15, 21-28 I szczenięta jedzą z okruszyn
XXI Niedziela Zwykła Mt 16, 13-20 A wy za kogo Mnie uważacie?
XXII Niedziela Zwykła Mt 16, 21-27 Kto chce pójść za Mną
XXIII Niedziela Zwykła Mt 18, 15-20 Gdzie są zebrani w imię moje, tam jestem
XXIV Niedziela Zwykła Mt 18, 21-35 Ile razy mam przebaczyć?
XXV Niedziela Zwykła Mt 20, 1-16a Chcę też ostatniemu dać tak samo
XXVI Niedziela Zwykła Mt 21, 28-32 Idź dzisiaj i pracuj w winnicy
XXVII Niedziela Zwykła Mt 21, 33-43 Gospodarz założył winnicę
XXVIII Niedziela Zwykła Mt 22, 1-14 Przyjdźcie na ucztę
XXIX Niedziela Zwykła Mt 22, 15-21 Oddajcie Bogu to, co należy do Boga
XXX Niedziela Zwykła Mt 22, 34-40 Które przykazanie jest największe
XXXI Niedziela Zwykła Mt 23, 1-12 Kto się poniża, będzie wywyższony
XXXII Niedziela Zwykła Mt 25, 1-13 Roztropne zabrały oliwę
XXXIII Niedziela Zwykła Mt 25, 14-30 Kto ma, będzie mu dodane
Uroczystość Chrystusa Króla Mt 25, 31-46 Byłem głodny, a daliście Mi jeść

 

Dodatkowo uroczystości i święta

Święto Ofiarowania Pańskiego Łk 2, 22-40 Ofiarowanie w Świątyni
NMP Królowej Polski J 19, 25-27 Oto Matka Twoja
Narodzenie Jana Chrzciciela Łk 1, 57-66.80 Jan będzie mu na imię
Święto Przemienienia Pańskiego Mt 17, 1-9 Jego słuchajcie
Uroczystość Wniebowzięcia NMP Łk 1, 39-56 Błogosławiona między niewiastami
Uroczystość NMP Częstochowskiej J 2, 1-11 Znak w Kanie Galilejskiej
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego J 3, 13-17 Syna Jednorodzonego dał
Uroczystość Wszystkich Świętych Mt 5, 1-12a Błogosławieni jesteście
Wspomnienie Wiernych Zmarłych – Zaduszki J 11, 1-45 Łazarzu, wyjdź na zewnątrz
Rocznica poświęcenia bazyliki Laterańskiej J 2, 13-22 Wyrzucenie kupców ze świątyni
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Łk 1, 26-38 Służebnica Pańska
Odcinek wprowadzający do lectio divina