Spis rok B

Niedziela Perykopa Tytuł
I Niedziela Adwentu Mk 13, 33-37 Lectio divina – czuwajcie
II Niedziela Adwentu Mk 1, 1-8 Wystąpienie Jana Chrzciciela
III Niedziela Adwentu J 1, 6-8; 19-28 Głos wołającego na pustyni
IV Niedziela Adwentu Łk 1, 26-38 Służebnica Pańska
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Msza w nocy

Łk 2, 1-14 Rozporządzenie Cezara Augusta
Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego Święto Świętej Rodziny Łk 2, 22-40 Ofiarowanie w Świątyni
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Łk 2, 16-21 Znaleźli Maryję Józefa i Niemowlę
II Niedziela po Bożym Narodzeniu J 1, 1-18 Prolog
Uroczystość Objawienia Pańskiego

Trzech Króli

Mt 2, 1-12 Mędrcy ze Wschodu
Święto Chrztu Pańskiego Mk 1, 6b-11 Syn Umiłowany
II Niedziela Zwykła J 1, 35-42 Baranek Boży
III Niedziela Zwykła Mk 1, 14-20 Bliskie Królestwo Boże
IV Niedziela Zwykła Mk 1, 21-28 Uzdrowienie opętanego w synagodze
V Niedziela Zwykła Mk 1, 29-39 Uzdrowienie teściowej Piotra
VI Niedziela Zwykła Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego
Środa Popielcowa Mt 6,1-6.16-18 Módl się do Ojca Twego
I Niedziela Wielkiego Postu Mk 1, 12-15 Jezus na pustyni
II Niedziela Wielkiego Postu Mk 9, 2-10 Przemienienie Jezusa
III Niedziela Wielkiego Postu J 2, 13-25 Wyrzucenie kupców ze świątyni
IV Niedziela Wielkiego Postu J 3, 14-21 Syna Jednorodzonego dał
V Niedziela Wielkiego Postu J 12, 20-33 Ziarno, które obumrze
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej Mk 14,1 – 15,47 Męka Jezusa
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego J 20, 1-9 Maria Magdalena, Piotr i Jan u grobu Pana
II Niedziela Wielkanocna

Niedziela Miłosierdzia

J 20, 19-31 Niewierny Tomasz
III Niedziela Wielkanocna Łk 24, 35-48 Spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym
IV Niedziela Wielkanocna J 10, 11-18 Dobry Pasterz
V Niedziela Wielkanocna J 15, 1-8 Krzew winny
VI Niedziela Wielkanocna J 15, 9-17 Przykazanie Miłości
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Mk 16,15-20 Nakaz głoszenia Ewangelii
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego J 15, 26-27; 16, 12-15 Przyjdzie Paraklet
Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Najświętszej Trójcy Mt 28, 16-20 Ja jestem z Wami
VII Niedziela Zwykła Mk 2, 1-12 Uzdrowienie paralityka
VIII Niedziela Zwykła Mk 2, 18-22 Młode wino do nowych bukłaków
IX Niedziela Zwykła Mk 2, 23-3, 6 Świętowanie szabatu
X Niedziela Zwykła Mk 3, 20-35 Prawdziwi krewni
XI Niedziela Zwykła Mk 4, 26-34 Królestwo Boże jak ziarno
XII Niedziela Zwykła Mk 4, 35-41 Uciszenie burzy
XIII Niedziela Zwykła Mk 5, 21-43 Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok
XIV Niedziela Zwykła Mk 6, 1-6 Prorok lekceważony
XV Niedziela Zwykła Mk 6, 7-13 Jezus posyła Dwunastu
XVI Niedziela Zwykła Mk 6, 30-34 Pójdźcie osobno i wypocznijcie
XVII Niedziela Zwykła J 6, 1-15 Rozmnożenie chleba
XVIII Niedziela Zwykła J 6, 24-35 Chleb życia
XIX Niedziela Zwykła J 6, 41-51 Ciało za życie świata
XX Niedziela Zwykła J 6, 51-58 Chleb, który zstąpił z nieba
XXI Niedziela Zwykła J 6, 54.60-69 Panie, do kogóż pójdziemy?
XXII Niedziela Zwykła Mk 7, 1-8.14-15.21-23 Tradycja starszych
XXIII Niedziela Zwykła Mk 7, 31-37 Uzdrowienie głuchoniemego
XXIV Niedziela Zwykła Mk 8, 27-35 Mesjasz Syn Boga Żywego
XXV Niedziela Zwykła Mk 9, 30-37 Kto jest największy
XXVI Niedziela Zwykła Mk 9, 38-43.45.47-48 Nie utraci nagrody
XXVII Niedziela Zwykła Mk 10, 2-16 Przyjąć Królestwo jak dziecko
XXVIII Niedziela Zwykła Mk 10, 17-30 Bogaty młodzieniec
XXIX Niedziela Zwykła Mk 10, 35-45 Sługa wszystkich
XXX Niedziela Zwykła Mk 10, 46b-52 Bartymeusz  i Zacheusz
XXXI Niedziela Zwykła Mk 12, 28b-34 Słuchaj Izraelu
XXXII Niedziela Zwykła Mk 12, 38-44 Wdowi grosz
XXXIII Niedziela Zwykła Mk 13, 24-32 Moje słowa nie przeminą
Uroczystość Chrystusa Króla J 18, 33b-37 Tak, jestem królem

 

Dodatkowo uroczystości i święta

Święto Ofiarowania Pańskiego Łk 2, 22-40 Ofiarowanie w Świątyni
NMP Królowej Polski J 19, 25-27 Oto Matka Twoja
Narodzenie Jana Chrzciciela Łk 1, 57-66.80 Jan będzie mu na imię
Święto Przemienienia Pańskiego Mt 17, 1-9 Jego słuchajcie
Uroczystość Wniebowzięcia NMP Łk 1, 39-56 Błogosławiona między niewiastami
Uroczystość NMP Częstochowskiej J 2, 1-11 Znak w Kanie Galilejskiej
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego J 3, 13-17 Syna Jednorodzonego dał
Uroczystość Wszystkich Świętych Mt 5, 1-12a Błogosławieni jesteście
Wspomnienie Wiernych Zmarłych – Zaduszki J 11, 1-45 Łazarzu, wyjdź na zewnątrz
Rocznica poświęcenia bazyliki Laterańskiej J 2, 13-22 Wyrzucenie kupców ze świątyni
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Łk 1, 26-38 Służebnica Pańska
Odcinek wprowadzający do ROKU B Mk 1,1 Wprowadzenie do Ewangelii wg św. Marka