Spis rok C

Niedziela Perykopa Tytuł
I Niedziela Adwentu Łk  21, 25-28.34-36 Ujrzą Syna Człowieczego
II Niedziela Adwentu Łk 3, 1-6 Przygotujcie drogę Panu
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Łk 1, 26-38 Służebnica Pańska
III Niedziela Adwentu Łk 3, 10-18 Jan nauczał nad Jordanem
IV Niedziela Adwentu Łk 1, 39-45 Błogosławiona między niewiastami
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Msza w nocy

Łk 2, 1-14 Rozporządzenie Cezara Augusta
Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego Święto Świętej Rodziny Łk 2, 41-52 12-letni Jezus w świątyni
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Łk 2, 16-21 Znaleźli Maryję Józefa i Niemowlę
II Niedziela po Bożym Narodzeniu J 1, 1-18

 

Prolog
Uroczystość Objawienia Pańskiego

Trzech Króli

Mt 2, 1-12 Mędrcy ze Wschodu
Święto Chrztu Pańskiego Łk 3, 15-16. 21-22 Syn Umiłowany
II Niedziela Zwykła J 2, 1-12 Kana Galilejska
III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4, 14-21 Duch Pański spoczywa na Mnie
IV Niedziela Zwykła Łk 4, 21-30 Lekarzu ulecz samego siebie
Święto Ofiarowania Pańskiego Łk 2, 22-40 Ofiarowanie w Świątyni
V Niedziela Zwykła Łk 5, 1-11 Wypłyń na głębię
VI Niedziela Zwykła Łk 6, 17. 20-26 Błogosławieni i biada
VII Niedziela zwykła Łk 6, 27-38 Miłujcie nieprzyjaciół
VIII Niedziela Zwykła Łk 6, 39-45 Drzazga w oku
Środa Popielcowa Mt 6,1-6.16-18 Módl się do Ojca Twego
I Niedziela Wielkiego Postu Łk 4, 1-13 Nie samym chlebem
II Niedziela Wielkiego Postu Łk 9, 28b-36 Przemienienie
III Niedziela Wielkiego Postu Łk 13, 1-9 Drzewo figowe
IV Niedziela Wielkiego Postu Łk 15, 1-3.11-32 Ojciec Miłosierny
V Niedziela Wielkiego Postu J 8, 1-11 Kobieta cudzołożna
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej Łk 22, 14 – 23, 56 Męka Pana Jezusa
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego J 20, 1-9 Uczniowie u  grobu Pana
II Niedziela Wielkanocna

Niedziela Miłosierdzia

J 20, 19-31 Niewierny Tomasz
III Niedziela Wielkanocna J 21, 1-19 Czy miłujesz Mnie więcej?
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski J 19, 25-27 Oto Matka Twoja
IV Niedziela Wielkanocna J 10, 27-30 Moje owce słuchają Mnie
V Niedziela Wielkanocna J 13, 31-33a. 34-35 Abyście się miłowali
VI Niedziela Wielkanocna J 14, 23-29 Duch Pocieszyciel
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Łk 24, 46-53 Obietnica Ojca
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego J 20, 19-23 Ja was posyłam
Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Najświętszej Trójcy J 16, 12-15 Duch Prawdy
IX Niedziela Zwykła Łk 7, 1-10 Wiara rodzi się ze słuchania
X Niedziela Zwykła Łk 7, 11-17 Młodzieńcze, tobie mówię wstań!
XI Niedziela Zwykła Łk 7, 36-50 Twoje grzechy są odpuszczone
XII Niedziela Zwykła Łk 9, 18-24 Za kogo Mnie uważacie?
XIII Niedziela Zwykła Łk 9, 51-62 Kto przykłada rękę do pługa
XIV Niedziela Zwykła Łk 10, 1-12.17-20 Żniwo wielkie, robotników mało
XV Niedziela Zwykła Łk 10, 25-37 Miłosierny Samarytanin
XVI Niedziela Zwykła Łk 10, 38-42 Maria i Marta
XVII Niedziela Zwykła Łk 11, 1-13 Naucz nas modlić się
XVIII Niedziela Zwykła Łk 12, 13-21 Moje spichlerze
XIX Niedziela Zwykła Łk 12, 32-48 Gdzie skarb wasz
XX Niedziela Zwykła Łk 12, 49-53 Ogień i rozłam
XXI Niedziela Zwykła Łk 13, 22-30 Ciasne drzwi
XXII Niedziela Zwykła Łk 14, 1.7-14 Przesiądź się wyżej
XXIII Niedziela Zwykła Łk 14, 25-33 Wyrzec się wszystkiego
XXIV Niedziela Zwykła Łk 15, 1-32 Znalazł i się cieszy
XXV Niedziela Zwykła Łk 16, 1-13 Nieuczciwy rządca
XXVI Niedziela Zwykła Łk 16, 19-31 Bogacz i Łazarz
XXVII Niedziela Zwykła Łk 17, 5-10 Wiara jak ziarnko gorczycy
XXVIII Niedziela Zwykła Łk 17, 11-19 Dziesięciu trędowatych
XXIX Niedziela Zwykła Łk 18, 1-8 Sędzia i wdowa
XXX Niedziela Zwykła Łk 18, 9-14 Faryzeusz i celnik
XXXI Niedziela Zwykła Łk 19, 1-10 Zacheusz
XXXII Niedziela Zwykła Łk 20, 27-38 Bóg żywych
XXXIII Niedziela Zwykła Łk 21, 5-19 Ja dam wam mądrość
Uroczystość Chrystusa Króla Łk 23, 35-43 Chrystus Król

 

Dodatkowo uroczystości i święta

Święto Ofiarowania Pańskiego Łk 2, 22-40 Ofiarowanie w Świątyni
NMP Królowej Polski J 19, 25-27 Oto Matka Twoja
Narodzenie Jana Chrzciciela Łk 1, 57-66.80 Jan będzie mu na imię
Święto Przemienienia Pańskiego Mt 17, 1-9 Jego słuchajcie
Uroczystość Wniebowzięcia NMP Łk 1, 39-56 Błogosławiona między niewiastami
Uroczystość NMP Częstochowskiej J 2, 1-11 Znak w Kanie Galilejskiej
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego J 3, 13-17 Syna Jednorodzonego dał
Uroczystość Wszystkich Świętych Mt 5, 1-12a Błogosławieni jesteście
Wspomnienie Wiernych Zmarłych – Zaduszki J 11, 1-45 Łazarzu, wyjdź na zewnątrz
Rocznica poświęcenia bazyliki Laterańskiej J 2, 13-22 Wyrzucenie kupców ze świątyni
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Łk 1, 26-38 Służebnica Pańska
Odcinek wprowadzający do ROKU C Łk 1, 1-4 Wszyscy jesteśmy Teofilami