V Niedziela Wielkiego Postu – Rok C – 03.04.2022

V Niedziela Wielkiego Postu – Rok C – 03.04.2022

YouTube video

 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

J 8, 1-11

Oskarżonych jest dwoje: cudzołożnica i Jezus. Kobietę złapali na gorącym uczynku i postanowili ukamienować. Pod okupacją rzymską sądy żydowskie nie mogły wydawać wyroków śmierci, zaś prawo rzymskie nie karało śmiercią za cudzołóstwo. Jezus znalazł się zatem w pułapce, gdyż mógł się narazić rodakom albo Rzymianom – wyjaśnia ks. Alessandro Pronzato w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 3 kwietnia.

1. Kto pierwszy rzuci kamień?
Według polecenia zawartego w Księdze Powtórzonego Prawa egzekucję powinni rozpocząć świadkowie. Jezus zaskakuje wszystkich, wprowadzając rewolucyjny wariant: pierwszymi nie powinni być ci, którzy widzieli, ale ci, którzy mogą nazwać się wolnymi od grzechu.
Najpierw trzeba przygotować listę swoich cnót, pokazać certyfikat swojej niewinności.
Tylko wtedy, ewentualnie, będziesz mógł rozpocząć kamienowanie.

 

Tym, który powoduje tragedie jest zawsze pierwszy kamień: podejrzenia, plotki… Potem nadciąga grad.

 

Czy potrafię jako pierwszy odejść od miejsc, gdzie w ten sposób kogoś się kamienuje, zwłaszcza za jego plecami?

2. A Ty co mówisz?
Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz! Te słowa Jezus mówi do kobiety. Pozostali odchodzą dobrowolnie. Ich problemem nie jest „już nie grzesz”, ale to, by zacząć uznawać się za grzeszników.
Poprosił ich, by zajrzeli do własnego wnętrza, a nie w kierunku cudzołożnicy.
I tak proces, który miał być głośny, został uwewnętrzniony.

 

Czy ja szukam ciszy, gdy staję przed Bogiem?

3. Pisał palcem po ziemi
Nie jest ważne, co Jezus pisze. Kreśli linie na piasku, by pokazać, że nie bierze udziału w debacie prawnej, jaką chcieliby wywołać jego przeciwnicy.
Nie przyszedł po to, by sądzić.
Swoim tajemniczym pismem kreśli kodeks miłosierdzia.

Poproszę Jezusa, aby uczył mnie patrzeć na siebie Jego wzrokiem – w prawdzie i miłości.

 

Centrum Formacji Duchowej, Salwatorianie – Kraków

Na podstawie: Alessandro Pronzato, Kobiety, które spotkały Jezusa, Salwator, Kraków 2005.
Ks. Alessandro Pronzato – wybitny włoski pisarz i rekolekcjonista, który niejednokrotnie prowadził sesje rekolekcyjne w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

 

Plik MP3 do odsłuchania tej medytacji dostępny do pobrania: TUTAJ